ABOUT US.

“ FD ABSOLUTE เรารับทำบัญชีจ่ายภาษีครบวงจร “

FD ABSOLUTE

เราให้บริการจัดทำบัญชีและภาษี รวมทั้งเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ครบวงจร มุ่งเน้นในการให้บริการแบบมืออาชีพ พนักงานที่ให้บริการจัดทำบัญชี จบปริญญาตรี สาขาบัญชี และเข้ารับการอบรมทางด้านมาตรฐานบัญชี และภาษีกันอย่างต่อเนื่อง เรามีความชำนาญเป็นพิเศษในการแนะนำและแก้ปัญหาทางด้านบัญชี