ค่าบริการของเราเริ่มต้นเพียง
1,800 บาท/เดือน

เราให้บริการจัดทำบัญชีและภาษี รวมทั้งเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
ครบวงจร มุ่งเน้นในการให้บริการแบบมืออาชีพ พนักงานที่ให้บริการจัดทำบัญชี
จบปริญญาตรีสาขาบัญชี และเข้ารับการอบรมทางด้านมาตราฐานบัญชี
และภาษีอย่างต่อเนื่อง

ทำไมต้องเลือก FD ABSOLUTE

ทำไมต้องเลือก
FD ABSOLUTE

ค่าบริการที่ ยืดหยุ่น

เราออกแบบการบริการที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าและเพื่อให้การทำงานของลูกค้าสะดวกมากยิ่งขึ้น ราคาเข้าถึงได้

มุ่งเน้น คุณภาพ

เรามุ่งเน้น คุณภาพ ของงานเสมอเมื่อเริ่มให้บริการกับลูกค้าทุกราย เพราะเราคำนึงถึงความยั่งยืนด้วยผลงานคุณภาพ

ความพึงพอใจ

เราจะสร้างฐานธุรกิจที่มีคุณค่าโดยยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าและคำนึงถึงการสร้างคุณประโยชน์ให้กับลูกค้าอยู่เสมอ

บริการของเรา FD ABSOLUTE

บริการของเรา FD ABSOLUTE

อัตราการให้บริการ

STAY

 • เหมาะสำหรับธุรกิจ ที่ยังไม่มีความเคลื่อนไหว
 • สำหรับธุรกิจ ที่ยังไม่มีรายการค้า
 • ตรวจสอบการเงิน
Get Started

START UP

 • เหมาะสำหรับธุรกิจเปิดใหม่ ที่พร้อมจะเติบโต
 • รายการค้าไม่เกิน 20 รายการต่อปี
 • ตรวจสอบการเงิน
Get Started

SME

 • เหมาะสำหรับธุรกิจใหม่ ที่กำลังจะเติบโตขึ้นไป
 • รายการค้าไม่เกิน 60 รายการต่อปี
 • ตรวจสอบการเงิน
Get Started

ENTERPRISE

 • เหมาะสำหรับธุรกิจ ที่เริ่มก้าวเดินอย่างมั่นคง
 • รายการค้าเกิน 60 รายการขึ้นไปต่อปี
 • ตรวจสอบการเงิน
Get Started