ระวัง..ใบกำกับภาษีปลอม

ใบกำกับภาษีปลอมเป็นการปลอมแปลงหรือทำของแทนใบกำกับภาษีที่ถูกต้องเพื่อการฉ้อโกงหรือการหลีกเลี่ยงภาษี การรับรู้และระวังใบกำกับภาษีปลอมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันตนเองและธุรกิจของคุณ ต่อไปนี้คือบางขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อระวังใบกำกับภาษีปลอม:

01

ตรวจสอบความถูกต้อง

ในขณะที่รับใบกำกับภาษีจากผู้ขาย ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเช่น ชื่อและที่อยู่ของธุรกิจที่ออกใบกำกับภาษี รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี วันที่ออกใบกำกับภาษี เป็นต้น

02

ตรวจสอบรูปแบบและรายละเอียด

ศึกษาและเข้าใจรูปแบบและรายละเอียดที่อยู่ในใบกำกับภาษีที่ถูกต้องของประเทศของคุณ เช่น ลายเซ็นต์ของผู้ออกใบกำกับภาษี แบบฟอร์มที่ใช้ เป็นต้น

03

ตรวจสอบหมายเลขภาษี

ตรวจสอบหมายเลขภาษีของผู้ออกใบกำกับภาษีว่าสอดคล้องกับฐานข้อมูลภาษีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ

04

ใช้ช่องทางที่เชื่อถือได้

ให้ความสำคัญกับการซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขายที่มีชื่อเสียงและมีช่องทางทางการขายที่เชื่อถือได้ เช่น ร้านค้าที่มีสถานที่ตั้งที่แน่นอนหรือร้านค้าออนไลน์ที่มีความเชื่อถือ

05

อัปเดตข้อมูล

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการปลอมแปลงใบกำกับภาษีและวิธีการตรวจสอบใบกำกับภาษีปลอมใหม่ที่อาจมีการพัฒนา

  • หากคุณพบสิ่งสังเกตที่เป็นไปได้เกี่ยวกับใบกำกับภาษีปลอม เช่น ข้อมูลไม่สอดคล้อง หรือความผิดปกติในรูปแบบและรายละเอียด แนะนำให้คุณติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและดำเนินงานต่อสู้ปลอมแปลง และรายงานสิ่งเหล่านี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง